Наплата на 30% за патување

Почитувани, согласно разговорот со нашиот агент во контакт центарот на ТРАВЕЛ ХАБ ДОО Скопје ( kadenaodmor.com.mk), Вие пристапувате кон овој линк за наплата и се согласувате со нашите услови кои се јавни и можете да ги прочитате на нашата веб страница.Според договореното Вие избравте да уплатите 30% од вкупната сума на вашето патување, а останатиот дел најдоцна 15 дена пред патувањето. Ве молиме притиснете го копчето подолу и пристапете кон плаќање.

ТРАВЕЛ ХАБ ДОО Скопје

ЕДБ: МК4057023565834

ЕМБС: 7680066

ЛИЦЕНЦА Б за вршење туристичка дејност

Регистарски број : УП I -13 - 542

Copyright © 2023. All rights reserved.